Uitleg van ‘De 4 Stelregels’

452

Dit is een korte beschrijving van het boek al-Qawaa’id al-Arba’ (De Vier Stelregels) van Shaykh Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab.

Over de schrijver:
Hij is Shaykh al-Islam Imam Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab at-Tamiemie an-Nadjdie (1115-1206H), van de twaalfde-eeuwse geleerden van de Hanbalie wetschool in Nadjd, in het huidige Saoedi-Arabië. Eén van de grote, bekende uitnodigers naar tawhied en de aqiedah van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah.

Het onderwerp:
In dit beknopte boek verduidelijkt de schrijver een aantal van de belangrijkste stelregels aan de hand waarvan onderscheid gemaakt kan worden tussen tawhied en shirk, en tussen de aanhangers van deze twee. Hij noemt er vier.

Het belang van dit boek:
Veel mensen kunnen geen goed onderscheid maken tussen tawhied en shirk. Zij zien shirk vaak aan voor tawhied en omgekeerd, waardoor zij denken zich op de juiste weg te bevinden, maar zij in werkelijkheid hier ver van afgedwaald zijn. Hierdoor kunnen zij buiten de Islam treden zonder zich daarvan bewust te zijn.

De indeling van het boek:
Een inleiding waarin de schrijver begint met de basmalah, een smeekbede voor de lezer waarin hij Allah voor hem om bescherming, zegening en leiding vraagt opdat deze het ware geluk zal vinden.

Vervolgens verduidelijkt hij de betekenis van tawhied: het aanbidden van Allah alleen, zonder deelgenoten, waarvoor Allah ons heeft geschapen.

Vervolgens verduidelijkt hij het belang van het leren van tawhied en zijn tegenpool shirk en de kwalijke consequenties daarvan wanneer er geen onderscheid wordt gemaakt tussen deze twee. Tawhied en shirk gaan niet samen.

Daarna gaat hij door met het verduidelijken van de vier stelregels die hun basis vinden in de Koran en de Soennah waardoor wij tawhied van shirk kunnen onderscheiden.
Uiteindelijk moeten wij concluderen dat de afgodendienaren in de tijd van de Profeet – vrede zij met hem – de betekenis van tawhied beter begrepen dan veel van de generaties moslims in onze tijd.

Aangeraden boeken die dit boek uitleggen:

De uitleg van Shaykh Saalih al-Fawzaan van De Vier Stelregels.
-De uitleg van Shaykh ‘Abdoel-‘Aziez ar-Raadjihie van De Vier Stelregels.

De relatie van dit boek met andere boeken van dezelfde schrijver:

Kashf ash-Shoeboehaat: Het boek “De Vier Stelregels” is als een beknopte inleiding en samenvatting voor dit boek dat verder ingaat op de misvattingen van de afgodendienaren en de shirk waar sommige moslims uit onwetendheid in vervallen.
Kitaab at-Tawhied: Dit boek gaat verder in op de betekenissen van de tawhied in aanbidding van Allah evenals het belang, de gunsten en de verwezenlijking hiervan

Link naar dit artikel

DELEN