Het plegen van zelfmoordaanslagen

258

Shaykh Al-Muḥaddieth Naaṣir ud-Dien Al-Albaanie رحمه الله heeft gezegd:

“Wij zeggen (dat) de zelfmoordaanslagen die vandaag de dag plaatsvinden geen van allen toegestaan zijn en dat deze allemaal verboden zijn. Deze aanslagen kunnen van dusdanige aard zijn dat de dader eeuwig zal vertoeven in het Vuur. Of het kunnen aanslagen zijn waarbij de dader niet eeuwig verblijft in het Vuur. (….paar woordjes die onverstaanbaar zijn). Hoe kan een zelfmoordaanslag een aanslag zijn waarmee de dader dichter bij Allaah komt? Wij zien vandaag de dag personen die vechten in naam van hun grondgebied en vechten in naam van hun land. Deze zelfmoordaanslagen zijn absoluut on-islamitisch.”

Bron:

Vertaald door Abu Jaabir at-Turkie

DELEN