Oordeel over degene die de khawaaridj prijzen

203

Shaykh Al-‘Allaamah Ṣaaliḥ Ibn Fawzaan Al-Fawzaan

Vraag:
Wat is het vereiste standpunt dat ingenomen moet worden tegenover degenen die de khawaaridj prijzen, hen verdedigen, omschrijven als mensen die verzoening tot stand brengen of zwijgen over hun innovaties en hun (onrechtmatig oordeel vellen van) takfier.

Antwoord:
Degenen die de khawaaridj beschermen en propaganda maken naar hun weg is een khaaridjie. Het oordeel over hem is het oordeel over de khawaaridj, dit omdat hij tevreden is met hetgeen zij voor staan en propaganda maakt naar hun weg. Hij is dus een khaaridjie (en) wordt behandeld zoals de khawaaridj behandeld worden en er moet tegen hem gewaarschuwd worden.

Bron: http://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/14274
Vertaald door Abu Jaabir at-Turkie

DELEN