Protestmarsen zijn niet van de Islaam

60

Shaykh Al-‘Allaamah Ṣaaliḥ Ibn Fawzaan Al-Fawzaan

Vraag:
Er zijn mensen die zeggen dat het niet toegestaan is de ḥadieth over de khawaaridj toe te passen op degenen die vandaag meedoen aan protestmarsen tegen een bepaalde leider. Tevens zegt de vraagsteller dat er mensen zijn die deze protestmarsen omschrijven als positieve bewegingen en dat niemand deze afwijst behalve de mensen van dwaling.

Antwoord:
Protestmarsen behoren niet tot de Islaam vanwege het slechte wat eruit resulteert. En de protestmarsen zijn geen correcte oplossing voor problemen. Integendeel, de oplossing is het volgen van het Boek en de Sunnah. En hetgeen heeft plaatsgevonden vroeger was omvangrijker aan rampen en beproevingen dan hetgeen nu allemaal gebeurt. Alleen is het zo dat dit genezen moet worden volgens de sharie’ah en niet volgens de richtlijnen van de kuffaar en de geïmporteerde protestmarsen. Deze behoren niet tot de Islaam. Chaos behoort niet tot de Islaam. De Islaam nodigd uit naar discipline, geduld, wijsheid en nodigd uit om deze zaken voor te leggen aan de leiders en aan de geleerden.

Als jullie over iets van mening verschillen, legt het dan voor aan Allaah en de Boodschapper, indien jullie in Allaah en de Laatste Dag geloven.”
[Sūrah An-Nisaa 4:59]

Bron: http://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/14223
Vertaald door Abu Jaabir At-Turkie

DELEN