Terreurdaden zijn afkomstig van Al-Qaida en volgelingen van Bin Laaden en co.

119

Shaykh Al-‘Allaamah Aḥmad bin Yaḥyaa An-Nadjmie رحمه الله zei:

“Degenen die de Salafies betichten van deze (terreur)daden zijn zelf degenen die deze afschuwelijke daden plegen, zij willen de schuld naar anderen gooien. Degenen die dit doen zijn de leden van de Al-Qaa’idah beweging. Zij zijn degenen die Usaamah bin Laaden, Al-Mas’arie, Sa’d Al-Faqieh en dergelijke volgen. Zij hebben hun opvoeding genoten uit de boeken van Sayyid Quṭb en zijn kornuiten die zich samen met hem (Sayyid Quṭb) op deze verkeerde methodologie bevinden. Zij zijn degenen die de gemeenschap van Mohammed ﷺ op onrechtmatige wijze verketteren. Sterker nog, ze verketteren op basis van het plegen van zonden terwijl niemand gevrijwaard van zonden is.”

Bron: Uit zijn boek genaamd “De salafies zijn ver verwijderd van terroristische handelingen”
Vertaald door Abu Jaabir at-Turkie

DELEN