Wanneer is een land Islamitisch

1150

Shaykh, al-Muḥaddith, Mohammed Naaṣir ud-Dien al-Albaanie 

Vraag:
Er is een uitspraak die sommige mensen overbrengen, dat een land islamitisch is, wanneer de wetten islamitisch zijn, en dat er in het land met de wetten van Allaah wordt geregeerd zelfs als de meerderheid van de mensen ongelovig zijn. En dat een land ongelovig is, wanneer er niet met wetten van Allaah wordt geregeerd. Zelfs als de meerderheid van de mensen moslim zijn. Is deze uitspraak correct?

Antwoord:
Nee, deze is niet correct. Wat houdt deze uitspraak in? Wat heeft deze uitspraak tot gevolg? Ter voorbeeld, dit land of bijvoorbeeld Syrië of elk ander land zoals Algerije, waar de regeringsleiders helaas, met mensgemaakte wetten regeren; Bij welk van de twee categorieën horen deze landen? Een ongelovig land?

Vraagsteller: Nee nee, geen ongelovig land.

Shaykh: Ik heb je het antwoord gegeven, maar we willen stap voor stap, logischerwijs deze uitspraak weerleggen. Als dit land niet islamitisch is, omdat zij beproefd is met regeringsleiders die niet met de wetten van Allaah regeren; Dan kunnen we deze regeringsleiders in twee groepen verdelen:

Een groep die toegeeft dat met de islaam geregeerd moet worden, maar de begeerten hebben overwonnen.

En een tweede groep die zegt dat de islaam niet past in deze tijd om mee te regeren. De tijden zijn veranderd.Dat zijn de ongelovigen

Vraagsteller: Zoals in het vers? “En wie niet met de wetten van Allaah regeert…” [Sūrah Al-Maaida 5:44]

Shaykh: Ja, maar dit vers heeft verschillende uitleggen. Zoals de vertolker van de Qor’aan heeft gezegd (de metgezel Ibn ’Abbaas):

“Kufr duna kufr” (ongeloof dat niet de islaam doet uittreden).

Niet zoals sommigen denken. Maar het gaat hier om een vorm van ongeloof dat niet de islaam doet uittreden. En daarom zei ik dat degenen die vandaag de dag in de islamitische landen regeren, uit twee groepen bestaan;

Een groep die toegeeft dat het verplicht is om met de islaam te regeren. Maar net zoals degene die met rente leent, de dief, de ontuchtpleger, de oplichter, de roddelaar etc. ze zijn allemaal in tegenstrijd met de islaam. Zodra ze iets van deze zonden toegestaan verklaren (istihlaal), dan zijn ze ongelovig.

Maar als ze zeggen dat er geen macht of kracht is behalve bij Allaah, moge Allaah ons vergeven, moge Allaah ons leiden etc. Dus de geloofsleer is correct maar de daden zijn in tegenstrijd met de geloofsleer. Dus we oordelen niet dat ze afvallig zijn geworden.

Een tweede groep van de regeringsleiders, zoals ik je eerder heb verteld; die zeggen dat de islaam niet past in deze tijd om mee te regeren. Die zijn afvallig!

Tegenwoordig zijn veel van de islamitische landen, of de meerderheid van de islamitische landen, of misschien zelfs alle islamitische landen bestuurd met mensgemaakte wetten. Maar in verschillende mate;

Van een groot gedeelte zijn de meerderheid van de wetten in overeenstemming met de islaam. Van een ander gedeelte zijn de meerderheid (van de wetten) in tegenstrijd met de islaam. En daartussen bestaan er verschillende rangen en niveaus. Maar deze details zijn niet van belang voor ons. Want we leven in een tijd waar we verantwoordelijk zijn voor onszelf en degenen die afwijken kunnen ons niet schaden als we ons op het recht pad begeven. Wanneer we onze krachten bundelen en we in staat zijn om de ongelovige regeringsleider te bestrijden.

Maar de islaam beveelt niet om de ongelovige regeringsleider te bestrijden gelijk vanaf het begin maar (het begint met) hen uit te nodigen (naar de islaam). Zoals de Profeet ﷺ heeft gedaan, met wie? De Perzische koning, de Romeinse koning, de koning van Alexandrië etc.

Degenen die gehoor geven, alḥamdulillaah. Degenen die geen gehoor geven, heeft de Profeet ﷺ ze gelijk bestreden? Of heeft hij zich eerst voorbereid? Hij heeft zich natuurlijk eerst voorbereid. Dus als wij nu beproeft zijn, zoals we zien in Algerije (destijds) met Europese regeringsleiders die het Franse systeem volgen, die meer dan een eeuw door hen bezet zijn geweest, en die met deze (mensgemaakte) wetten regeren. Nu, beginnen we met het bestrijden van ze terwijl we niet eens zijn begonnen met het bestrijden van onze begeerten? En het opvoeden middels de Qor’aan en Sunnah. En we zijn niet verenigd en hebben onze krachten niet gebundeld, zoals ik eerder hebben uitgelegd. Nee!

We leven nu in een tijd waar we verantwoordelijk zijn voor onszelf en degenen die afwijken kunnen ons niet schaden als we ons op het recht pad begeven. Dus als we op die manier onze krachten hebben gebundeld, zoals ik net heb uitgelegd;

Dan zeggen we: “O regeringsleider! Of je oordeelt met de wetten van Allaah, of je laat het regeren over aan iemand die met de wetten van Allaah regeert of we zullen je bestrijden.”

Dat is de islaam. Geen opstanden! Het is geen spel! Waar onschuldig bloed wordt verspild, zonder enig profijt.

We vragen dat Allaah ons helpt met het praktiseren van de Qor’aan en Sunnah en dat Hij ons daarop opvoedt.

PDF

Vertaald door Walid Abu ‘Abdillaah

DELEN