Zijn de Salaf in opstand gekomen tegen de leider?

498

Shaykh Moḥammed bin Ṣaaliḥ al-‘Uthaymien

Vraag:
Een persoon die zich toeschrijft aan kennis zegt tegen zijn studenten: ‘Het is toegestaan om in opstand te komen tegen een openlijke zondigende leider. Echter zijn er twee voorwaarden. Ten eerste dat we het vermogen hebben om tegen hem in opstand te komen. Ten tweede dat we zeker weten dat het kwaad dat hieruit voortkomt minder al zijn dan het profijt, voor het grootste gedeelte.’ Daarna zei hij: ‘Dit is de methodologie van de Salaf.’ Wij willen dus graag een verduidelijking over deze kwestie die hij benoemde over ‘de openlijke zondaar’ maar hij zei niet ‘wat wij zien is kraakheldere ongeloof’. Dus verduidelijk voor ons wat problematisch is geworden voor ons, moge Allaah u beschermen.

Hij heeft ook gezegd: ‘Het onderwerp van takfier op de leiders die oordelen met iets anders dan wat Allaah geopenbaard heeft is een kwestie gebaseerd op de interpretatie van geleerden.’ En ook: ‘De meerderheid van de Imaams van de Salaf hebben takfier gedaan op elke leider die oordeelt met anders dan wat Allaah geopenbaard heeft.’ Doelend op dat zij niet tot in details opgingen over de voorwaarde van wie de macht heeft.

Antwoord:
Wij zeggen, moge Allaah jou zegenen, dat deze man niks weet over de methodologie van de Salaf! De Salaf zijn in overeenstemming dat het niet toegestaan is om in opstand te komen tegen de leiders zowel de ze vroom als de openlijke zondaar. Het is ook verplicht om djihaad te voeren aan hun zijde en het ‘Ied- en vrijdaggebed te bidden als zij het gebed leiden. Historisch gezien waren het de leiders die hun mensen in gebed leidde.

Als de studenten een referentie hiervoor willen dan laat ze terugkeren naar het boek ‘Al-‘Aqiedah al-Waasitiyyah’ geschreven door Ibn Taymiyyah رحمه الله. Daarin is vermeld dat ‘Het is de geloofsbelijdenis van Ahlus-Sunnah wal-Djamaa’ah om de Ḥadj, djihaad en de ‘Ied gebeden te verrichten aan de zijde van de leiders, zowel als zij vroom of een openlijke zondaar zijn.’ Dit is zijn uitspraak, moge Allaah hem genadig zijn.

Dus zeg tegen hem met betrekking tot wat hij noemde als de methodologie van de Salaf; dat hij tot een van de twee situaties behoord. Ofwel hij liegt tegenover de Salaf, of hij is onwetend over hun methodologie.

‘Als je het niet weet dan is dat een calimiteit, en als je wel weet des te groter de calimiteit.’

En zeg: De Profeet ﷺ heeft gezegd: “Zo lang dat je geen duidelijk ongeloof ziet waarvan je duidelijk bewijs van Allaah hebt.”

Hoe kan deze broeders dan zeggen dat het van de methodologie van de Salaf is om in opstand te komen tegen de openlijke zondigende leider?! Met andere woorden, de Salaf zijn tegenstrijdig aan de uitspraak van de Profeet?!

Verder kent deze broeder de realiteit van zaken niet. Degene die in opstand zijn gekomen tegen de leider, of het nou om religieuze redenen waren of voor wereldse zaken, is hun situatie van slecht naar beter gegaan?! Nooit! Het gaat echter van slecht naar veel erger! Kijk naar de hedendaagse landen, zij zijn hierdoor veranderd.

Wat betreft de zaak van degene die regeert met iets anders dan Allaah heeft geopenbaard, dit is ook niet correct. Het is niet correct om te zeggen dat de meeste van de Salaf van mening waren dat zo een leider direct een ongelovige is. Echter, wat welbekend is van Ibn ‘Abbaas is dat het ongeloof is lager dan de grote vorm ervan (die je uit de Islaam plaatst).

De verzen die hierover gaan zijn er drie, allemaal zijn ze opeenvolgend geordend in hun context: “En degenen die regeert met iets anders dan Allaah heeft geopenbaard, hun zijn…”  “…de ongelovigen” [Qor’aan 5:44] “…de onderdrukkers” [Qor’aan 5:45] “…de openlijke zondaren” [Qor’aan 5:47]. De woorden van Allaah zijn niet tegenstrijdig aan elkaar. Ieder van deze verzen dient toegepast te worden in hun correcte context.

Dus het vers die takfier bevat wordt toegepast in een situatie waarin de leider een ongelovige wordt. Het vers die onderdrukking bevat wordt toegepast in een situatie waarin de leider een onderdrukker is. En het vers die openlijke zonden bevat wordt toegepast in een situatie waarin de leider een openlijke zondaar is. Dus je dient zulke broeders te adviseren. Wat betreft de docent die dit verteld aan zijn studenten, zeg hem dat hij Allaah moet vrezen! En de moslims niet te misleiden! Morgen kan deze kleine groep in opstand komen en worden vernietigd, of een incorrecte mening kan worden aangenomen als religieuze zaken allemaal door deze foutieve fataawa. Is dit begrepen?

Bron:

Vertaald door team as-Sunnah

DELEN