Home Inschrijven Leden – Inschrijvingsformulier2

Leden – Inschrijvingsformulier2

Elk gezin die lid is betaalt € 15, dit is inclusief 1 kind. Voor elk kind erna betaalt men nog eens € 2,50 boven de € 15.

Vergeet niet de onderstaande richtlijnen en voorwaarden na te lezen!

 • Algemene richtlijnen

  Wie zijn Wij

  Ons hoofddoel is om met elke daad Allaah’s tevredenheid na te streven. Allaah houdt van het goede en het goede willen wij graag organiseren omwille van Allaah. Dit hopen wij te bereiken door leerzame, educatieve en leuke activiteiten te organiseren als stichting voor de moslimgemeenschap. Een organisatie te zijn die kennisoverdracht faciliteert voor de moslimgemeenschap. Een stichting voor jong en oud. Een stichting die op een positieve manier zijn bijdrage levert aan de maatschappij.

  Ons Statuten:

  A : het verkondigen van de methodiek van de aanhangers van de Sunnah en haar gemeenschap “Ahlus Sunnah wal Jamaaha” zowel haar geloofsleer als gedragsregels. Een bijdrage leveren aan het verzamelen van moslims, om één geluid te vormen door middel van samenwerken met andere Islamitische instellingen. Een bijdrage leveren aan het onderwijzen en opvoeden van de moslimgemeenschap: Het informeren en onderwijzen van de geïnteresseerde anders/niet gelovigen en niet-praktiserende moslims over de ware vredige islam. Het bestrijden van radicaliseringsgedachtegoed bij ontspoorde jongeren.

  B : het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het realiseren van een centrum waar moslims en niet-moslims elkaar ontmoeten om samen deel te nemen aan diverse activiteiten ( pedagogische en richtinggevende activiteiten) en door het inhuren, uitnodigen van (moslim) geleerden.

  Betalingen (Doneren) We vragen dit om goed onderwijs te kunnen garanderen en het voortbestaan van onze stichting veilig te kunnen stellen. Wij gaan uit van een kostendekkend principe. Ons doel is niet het behalen van winst. De educatie van uw kinderen, het bereiken van onze doelen en het verspreiden van de Islaam staan bij ons voorop. Elk gezin dat lid is van onze organisatie mag zonder bijkomende vergoeding deelnemen aan alle activiteiten en alle lessen.

  Een periodieke overboeking van €15 per maand (automatische maandelijkse overschrijvingen via de bank). Bankrekening : IBAN : NL57ABNA0453673287 BIC : ABNANL2A

 • Voorwaarden

  Om een en ander in goede banen te leiden en u goed van dienst te kunnen zijn, ziet u onderstaand onze voorwaarden:

  • Om lid te worden bij Stichting As-Sunnah vragen wij u om het inschrijfformulier correct in te vullen.
  • Bij klachten of verbeterpunten dient u zich te wenden tot het bestuur van Stichting As-Sunnah.
  • Indien vanuit de Stichting contact gewenst is met haar leden, hetzij telefonisch, post of per email, dan gaan wij ervanuit dat u hier gehoor aan geeft.
  • Wij verzoeken u, uw maandelijkse donatie op tijd te voldoen. Dit kan het beste gewaarborgd worden indien u dit doet via een automatische incasso via uw bank.
  • U kunt zich altijd laten uitschrijven , waarbij wij een maand opzegtermijn hanteren, de opzegging dient schriftelijk te worden gedaan.
  • De leden van wie hun kinderen bij ons onderwijs volgen, dienen zich te houden aan onze voorwaarden ten aanzien van het onderwijs, Deze voorwaarden kunt u zien op het inschrijfformulier voor onderwijs.

  Voornaam *
  Achternaam *
  Adres *
  Huisnummer *
  Postcode *
  Woonplaats *
  Land ¹
  Telefoonnummer *
  E-mailadres *
  Bankrekeningnummer (IBAN) ² *
  Bank Identificatie (BIC) ³
  Ik ben

  Persoonsgegevens Partner

  Voornaam
  Achternaam
  Telefoonnummer
  E-mailadres
  Ik ben op de hoogte van de bovenstaande richtlijnen en ga akkoord met de voorwaarden
  Hierbij machtig ik Stichting As-Sunnah om het onderwijs geld van € 15 periodiek van mijn rekeningnummer af te schrijven. U kunt de machtiging ten alle tijden opzeggen middels ons een mail te sturen met de opzegging naar info@as-sunnah.nl