Home Inschrijven Onderwijs – Kinderen

Onderwijs – Kinderen

Elk gezin die lid is betaalt € 15, dit is inclusief 1 kind. Voor elk kind erna betaalt men nog eens € 2,50 boven de € 15.

Om uw kind in te schrijven voor het onderwijs, dient u eerst lid te worden van de stichting.
Via de onderstaande link kunt u zich inschrijven:

Vergeet niet de onderstaande reglementen en afspraken na te lezen!

 • Benodigheden

  Om de lessen correct te volgen dienen de onderstaande boeken aangeschaft te worden:
  • Groep 1: Boek voor Arabisch les - €5
  • Groep 1 t/m 3: Boek voor Qor'aan les - €5

  - De boeken zijn verkrijgbaar tijdens de les.
  - Daarnaast dient elke leerling zijn eigen boeken aanwezig te hebben bij de les.

 • Onderwijsvoorwaarden

  Het is verplicht voor de ouders om te ondersteunen en te helpen in de volgende zaken:
  • Het huiswerk thuis te voltooien en de lessen te herhalen.
  • Het gebruiken van de hulpmiddelen thuis (zoals internet en Cd-Rom).
  • Dat de schriften, voorzien van naam, slechts voor onze lessen gebruikt zullen worden.
  • Controle vooraf of uw kind alle spullen bij zich heeft voor de les (boek, schriften en potloden ect.)
  • Het belang van het leren van ons geloof en de taal van de Koran duidelijk maken aan uw kind
  • Het belang van respect jegens klasgenoten en leraar duidelijk maken
  • Indien uw kind vanwege een geldige reden de les niet kan bijwonen, dan dient u dit telefonisch door te geven aan de Stichting, dit kan op het volgende nummer: 0031619020318
  • Uw kind dient 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn.
  • Uw kind een map aanschaft, zodat de lessen en opdrachten in de map kunnen worden verzameld
  • Het volgen van het gedrag van uw kind, zowel m.b.t. taalgebruik als daden.
  • Indien de ouders worden uitgenodigd om de voortgang van hun kind te evalueren, dan dienen zij zich hiervoor tijdig te melden.
  • Bij eventuele vragen of klachten dient u zich tot het onderwijsbestuur te wenden en niet tot de docenten.

 • Afspraken en regels

  Hoe gaan wij om met een leerling die zich niet goed gedraagt en niet aan onze regels houdt:
  • Wij maken tijd voor de leerling om hem/haar onze regels uit te leggen. Wat mag wel en wat mag niet, en welke stappen wij zullen ondernemen als hij/zij zich niet houdt aan de regels.
  • Spreek met de leerling en geef hem het gevoel dat hij belangrijk is voor de stichting en voor zijn ouders. Je vraagt hem om zich meer te concentreren op zijn goede daden en de slechte daden zal vergeten.
  • De leerling wordt gewaarschuwd zonder hem/haar te vernederen voor zijn/haar klasgenoten.
  • Er zal méér tijd worden besteedt aan een leerling welke slecht gedrag toont en zich niet houdt aan de geldende regels. Ook zal er méér inspanning verricht worden om deze leerling alsnog bij de les te betrekken.
  • De leerling wordt gewaarschuwd dat indien hij/zij doorgaat met dit slecht gedrag, dit tot gevolg zal hebben dat hij/zij een plaats krijgt naast de leraar.
  • De leerling zal extra huiswerk krijgen.
  • De leerling zal de helft van zijn pauze kwijtraken en in die tijd zal hij/zij een taak moeten uitvoeren als straf.
  • De ouders van de leerling worden uitgenodigd voor een gesprek met de leerling erbij en de leerling moet dan beloven dat hij/zij zich zal verbeteren tijdens de lessen.
  • Als er na dit gesprek met de ouders geen verbetering in het gedrag volgt , dan behoudt de Stichting het recht om de betreffende leerling te verwijderen of schorsen.

  Persoonsgegevens ouder/verzorger:

  Voornaam *
  Achternaam *
  Adres *
  Huisnummer *
  Postcode *
  Woonplaats *
  Telefoonnummer *
  E-mailadres *

  Hoeveel kinderen wenst u in te schrijven? (max. 6)

  Persoonsgegevens van het kind / de kinderen:

  Kind 1:

  Voornaam
  Achternaam
  Geboortedatum
  Gebruikt uw kind medicijnen? JaNee
  Medicijnen
  Mag uw kind alleen naar huis? JaNee
  Draagt uw kind een bril? JaNee

  Kind 2:

  Voornaam
  Achternaam
  Geboortedatum
  Gebruikt uw kind medicijnen? JaNee
  Medicijnen
  Mag uw kind alleen naar huis? JaNee
  Draagt uw kind een bril? JaNee

  Kind 3:

  Voornaam
  Achternaam
  Geboortedatum
  Gebruikt uw kind medicijnen? JaNee
  Medicijnen
  Mag uw kind alleen naar huis? JaNee
  Draagt uw kind een bril? JaNee

  Kind 4:

  Voornaam
  Achternaam
  Geboortedatum
  Gebruikt uw kind medicijnen? JaNee
  Medicijnen
  Mag uw kind alleen naar huis? JaNee
  Draagt uw kind een bril? JaNee

  Kind 5:

  Voornaam
  Achternaam
  Geboortedatum
  Gebruikt uw kind medicijnen? JaNee
  Medicijnen
  Mag uw kind alleen naar huis? JaNee
  Draagt uw kind een bril? JaNee

  Kind 6:

  Voornaam
  Achternaam
  Geboortedatum
  Gebruikt uw kind medicijnen? JaNee
  Medicijnen
  Mag uw kind alleen naar huis? JaNee
  Draagt uw kind een bril? JaNee
  Ik ga akkoord met de bovenstaande schoolreglementen en afspraken