Home Onderwijs

Onderwijs

Grondslag
Stichting As-Sunnah is een stichting op islamitische grondslag. Wij verzorgen onderwijs met als doel participatie in de Nederlandse samenleving op basis van behoud van eigen culturele en religieuze achtergrond. Onze leerlingen krijgen de islamitische normen en waarden mee.

Kinderen
In het bijzonder staan de kinderen centraal in het onderwijs dat wij aanbieden. Alle kinderen zijn welkom bij stichting As-Sunnah.

Het onderwijs dat wij bieden is voor jong en oud.

Wij hechten erg veel waarde aan het welbevinden van het kind. Wij bieden structuur en zeer duidelijke regels aan. Het kind wordt positief benaderd en er wordt geïnvesteerd in een fijn pedagogisch klimaat. Het kind mag, kan en moet zichzelf kunnen zijn. Wij moedigen zelfredzaamheid en ook zelfstandigheid aan. Wij stimuleren de kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leerproces.

Ons onderwijs
Het onderwijs dat wij bieden is voor jong en oud. We bieden educatie op maat aan en stimuleren de intrinsieke motivatie van onze leerlingen. De ontwikkeling van elk individu is voor ons belangrijk. Met gerichte feedback, juiste handvatten en onderwijs met aandacht en inzicht in de leercurve van elk individu trachten we dit te bereiken. Elke persoon is uniek. Ons onderwijs is er daarom op gericht om elke persoon als een uniek individu te behandelen. Op deze manier hopen wij het beste in elke persoon naar boven te halen.