Wat is de Da’wah van Ahlus-Sunnah wal-Djamaa’ah?

21770

Alle lof behoort Allaah toe, wij zoeken Zijn hulp, wij vragen Hem om vergeving, wij wenden ons tot hem voor berouw. Wij zoeken onze toevlucht bij Allaah tegen de kwaadheden van onze ego en slechte daden. Degene die Allaah leidt, niemand kan hem doen dwalen. Degene die Allaah laat dwalen kan door niemand geleid worden.

Ik getuig dat niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allaah zonder deelgenoot, en ik getuig dat Mohammed ﷺ Zijn dienaar en Boodschapper ﷺ is.

Vervolgens:

In dit eerste deel zullen wij trachten om een korte weergave te geven over een belangrijke kwestie namelijk wie zijn “Ahlus-Sunnah wal-Djamaa’ah”, hun namen, hun eigenschappen en hun Imaams?

Wij vragen Allaah de Verhevene om onze intenties te zuiveren en ons juistheid en succes te schenken in onze woorden en daden. Amien

Allaah – De Verhevene – heeft Zijn Profeet Mohammed ﷺ als barmhartigheid gezonden naar de mensen. Allaah zei:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
“En Wij hebben jou (O Mohammed) slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden.”
[Surah Al-Anbiyaa 21:107]

Hij heeft zijn gemeenschap tot een gematigd en evenwichtig volk gemaakt. Allaah – de Verhevene – zei:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً
“Zo maakten Wij jullie tot een gematigd volk, opdat jullie getuigen zullen zijn voor de mensen en opdat de Boodschapper ﷺ een getuige zal zijn voor jullie”.
[Surah Al-Baqarah 2:143]

Ze wijken niet af – van de waarheid – noch naar extremisme, noch naar nalatigheid en gemakzucht; maar ze zijn gematigd en evenwichtig.

De religie van de Islaam heeft extremisme en gemakzucht afgekeurd en heeft bevolen om gematigd en evenwichtig te zijn in alle zaken. De belangrijkste eigenschappen waarmee de religie van Allaah – de Verhevene – omschreven wordt is rechtvaardigheid, gerechtigdheid, eerlijkheid en het oordelen met rechtvaardigheid ver van overdrijving en laksheid.

De beste mensen die gematigdheid en evenwichtigheid – waarmee de Islaam is gekomen – in hun woorden, daden en overtuigingen verwezenlijken en vertegenwoordigen zijn “Ahlul-Sunnah wal Jamaa’ah”; degene die de Islaam praktiseren in al hun zaken in navolging van de Boodschapper ﷺ en de recht geleide kaliefen dit ter naleving van het boek van Allaah en de Sunnah van Zijn Boodschapper ﷺ met het begrip van de Vrome Voorgangers van de Ummah. Zij zijn de eersten die bevoorrecht zijn met evenwichtigheid en gematigdheid onder de moslims en alle betekenissen van Al-Wasatiyyah (gematigdheid) zijn terug te vinden bij “Ahlus-Sunnah wal-Djamaa’ah” en zij maken hierin het meeste aandeel.

Dit omdat “Ahlus-Sunnah wal-Djamaa’ah” het beste voorbeeld is voor deze gemeenschap die Allaah als een gematigde gemeenschap heeft gemaakt. Allaah heeft daarom bericht dat zij de beste gemeenschap zijn onder de gemeenschappen aangezien zij de enigen zijn die de werkelijke naleving van het boek van Allaah – de Verhevene – en de Sunnah van Zijn Boodschapper ﷺ hebben verwezenlijkt in tegenstelling tot de andere sekten en groeperingen van deze gemeenschap. Elk van die sekten of groepen heeft uitspraken en overtuigingen die in strijd zijn met het boek van Allaah en de Sunnah van Zijn Boodschapper ﷺ.

Daarom zijn “Ahlus-Sunnah wal-Djamaa’ah” de beste groep van deze gemeenschap, en de meest gematigde groep waardoor zij de geredde en overwinnende groep zijn.

Ibn Taymiyyah (d. 728H) – moge Allaah hem genadig zijn – zei:

Zij (Ahlul-Sunnah) bevinden zich te midden van de sekten (die zich toeschrijven tot de islaam), zoals de religie van de Islaam zich te midden van de religies bevindt“.
[Madjmu’ Al-Fataawa 4/140]

Wie zijn “Ahlus-Sunnah wal-Djamaa’ah” ?

“Ahlus-Sunnah wal-Djamaa’ah” zijn de metgezellen van de Boodschapper ﷺ en degenen die hen hebben gevolgd in het goede; in hun pad en methodologie tot aan de dag van de Afrekening.

Wanneer is deze benaming “Ahlus-Sunnah wal-Djamaa’ah” gegeven?

Wanneer wij deze benaming “Ahlus-Sunnah wal-Djamaa’ah” historisch analyseren dan ontdekken wij dat deze benaming gegeven werd aan de volgers van de waarheid en gematigdheid nadat de innovaties opdoken en de sekten van dwaling toenamen. Iedere sekte begon uit te nodigen naar de innovaties en begeerten die zij verzonnen had terwijl zij zich toeschreef aan de Islaam.

Om deze redenen waren de mensen van de waarheid genoodzaakt om zich met deze benaming “Ahlus-Sunnah wal-Djamaa’ah” te benoemen om zich te kunnen onderscheiden van de mensen van innovatie en afwijking in geloofszaken, aanbidding, gedrag en omgang.

Op dat moment hebben “Ahlus-Sunnah wal-Djamaa’ah” deze wettelijke benamingen uit de islamitische teksten genomen om zich wettelijk te kunnen onderscheiden van degenen die afgeweken zijn.

Tot de islamitische verantwoorde benamingen van “Ahlus-Sunnah wal-Djamaa’ah” behoort:

 • Ahlus-Sunnah (de volgers van de Sunnah)
 • Ahlus-Sunnah wal-Djamaa’ah (degene die zich verzamelen op de Sunnah)
 • Al-Firaqatu An-Naadjiyyah (de geredde groep)
 • At-Taaifa Al-Mansoora (de overwinnende groep)
 • Ahlul-Hadieth (degene die overleveringen memoriseren en het innerlijk en uiterlijk praktiseren in geloofszaken en aanbidding)
 • Ahlul-Athar (degene die hun geloofsleer nemen vanuit de overleveringen anders dan de filosofische sekten die deze nemen vanuit filosofische stelregels)
 • As-Salafiyoen (een toeschrijving of toewijzing tot de vrome voorgangers)

Maar nadat bepaalde dwalende filosofische sekten en anderen zich gingen benoemen met “Ahlus-Sunnah”, terwijl ze zich niet bevinden op de geloofsleer en de methodologie van “Ahlus-Sunnah wal-Djamaa’ah” waren “Ahlus-Sunnah wal-Djamaa’ah” nogmaals genoodzaakt om zich te onderscheiden van de mensen van innovatie door zich te benoemen met “As-Salafiyien” (de Salafies). Zo hebben zij ook hun uitnodiging “Ad-Da’wah As-Salafiyyah” genoemd om hiermee te verduidelijken dat de uitnodiging van “Ahlus-Sunnah wal-Djamaa’ah” oftewel “As-Salafiyoen” slechts een voortzetting van de uitnodiging van de Vrome Voorgangers.

“Ad-Da’wah As-Salafiyyah” is de uitnodiging naar het boek van Allaah en de Sunnah van Zijn Boodschapper ﷺ op het begrip van de Vrome Voorgangers onder de Sahaabah en Taabi’ien, en degenen die hen in goedheid en vroomheid hebben gevolgd (die gekend waren met het vastklampen aan de Sunnah, een voorbeeld waren in de kennis en het vermijden en waarschuwen tegen de innovaties).

Allaah – de Verhevene – heeft ons daarom bevolen om de metgezellen te volgen, in hun sporen te treden en hun methodologie te volgen. Allaah zei:

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
“En volg de Weg van degenen die zich tot Mij hebben gewend.”
[Surah Luqmaan 31:15]

Aangezien de werkelijkheid van de sekten en groepen niet overeenkomt met de betekenissen die de benaming Ahlul-Sunnah draagt maken zij daarom geen aandeel op deze benaming ook al noemen zij zichzelf Ahlul-Sunnah. Dit aangezien de benaming “Ahlul-Sunnah wal Jamaa’ah” aan de mensen die de waarheid volgen gegeven werd omdat zij juist aan alle eigenschappen van de Sunnah voldoen en niet slechts een bewering is om de mensen naar hun sekten en groepen te misleiden zoals dit bij elk van die sekte en groep het geval is.

Ibn Al-Qayyim (d. 751H) -moge Allaah hem genadig zijn- zei:

‘Elke metgezel wendde zich tot Allaah, het is daarom verplicht om Zijn pad te volgen en Zijn Woorden en Overtuigingen behoren tot de grootste zaken van Zijn Pad. En het bewijs dat zij zich tot Allaah hadden gewend is dat Allaah hen geleid heeft en Allaah heeft gezegd: “Allaah kiest voor Zich wie Hij wil en Hij leidt naar Zich wie terugkeert.”
[I’laam Al-Muaqi’ien 4/120]

Allaah de Verhevene is tevreden over de metgezellen en degenen die hen volgen. Allaah zei:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَدًا ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
“De allereerste (Moslims) van de Uitgewekenen (Moehaadjirien) en de Ansaar en degenen die hen volgden in goede daden. Allaah is welbehagen aan hen en zij hebben welbehagen aan Hem. Hij heeft voor hen Tuinen (in het Paradijs) bereid waaronder door de rivieren stromen, zij zijn daarin eeuwig levenden. Dat is de geweldige overwinning.”
[Surah At-Tawbah 9:100]

Is de benaming “Salafi” een geïnnoveerde benaming?

Wanneer wij de benaming “Salafi” taalkundig en islamitisch benaderen dan wordt het duidelijk dat de benaming niet behoort tot een geïnnoveerde of verzonnen benaming aangezien de term “As-Salaf” volledig overeenkomt met de term “Ahlus-Sunnah wal-Djamaa’ah. Dit voorgaande wordt gekend door het feit dat deze twee termen als eerst toepasselijk zijn op de Sahaabah aangezien zij de Vrome Voorgangers zijn en zij zijn Ahlus-Sunnah wal-Djamaa’ah.

Zoals het toegestaan en juist is om iemand “Sunni” te noemen als toeschrijving tot Ahlus-Sunnah is het ook juist en toegestaan om iemand “Salafi” te noemen als toeschrijving tot de “As-Salaf”. Op die manier is er helemaal geen verschil tussen de term “Sunni” en de term “As-Salaf” aangezien de twee termen slechts synoniemen zijn voor elkaar en die één betekenis dragen, namelijk: “de volger van de Qor’aan en Sunnah op het begrip van de Vrome Voorgangers.”

Sinds de aanwezigheid van verdeeldheid dankzij de afgedwaalde sekten die afgeweken zijn van de Soenna is de betekenis van de term “Salafi” een duidelijke alomvattende omschrijving geworden voor diegene die zich vasthoudt aan de zuivere geloofsleer en methodologie waarop de metgezellen en degenen die hen hebben gevolgd zich op bevonden.

De term “Salafi” is dus niet meer dan een synoniem voor de andere islamitische wettelijke benamingen voor “Ahlus-Sunnah wal-Djamaa’ah” die allemaal verwijzen naar het volgen van de Vrome Voorgangers.

Zo ook staat de uitnodiging van “Ahlus-Sunnah wal-Djamaa’ah” bekend met “Ad-Da’wah As-Salafiyyah” wat staat voor het terugkeren en uitnodigen naar de leringen van de ware Islaam die gekenmerkt is met matigheid en evenwichtigheid zoals deze geopenbaard is aan de Boodschapper ﷺ en zoals de edele metgezellen de Islaam hebben geleerd en ontvangen van de Boodschapper ﷺ.

Er is dus geen twijfel dat deze uitnodiging de ware uitnodiging is en het zich toeschrijven tot deze uitnodiging oftewel Da’wah is dan ook terecht en verantwoord. Ibn Taymiyyah – Moge Allaah hem genadig zijn – zei:

“Het is geen zonde dat er iemand de madhab As-Salaf (methodiek van de Vrome Voorgangers) beaamd en zichzelf (aan hun madhab) toeschrijft en daar trots op is! Sterker nog, het is verplicht om dit van hem te accepteren want “Madhab As-Salaf” kan enkel waarheid zijn.”

De Imaams van “Ahlus-Sunnah wal-Djamaa’ah” en hun uitnodiging:

De Imaams van de Islaam behoorden tot “Ahlus-Sunnah wal-Djamaa’ah”. Zij hadden allen dezelfde overtuiging en uitnodiging, namelijk het uitnodigen naar Allaah d.m.v. de Qor’aan en Sunnah op het begrip van de Vrome Voorgangers. Zij hadden een uitnodiging die vrij was van filosofische praat zoals dit het geval is bij de geïnnoveerde sekten zoals Al-Jahmiyah, al-Mu’tazilah, al-Maturiediyyah, al-Ashaa’irah en andere sekten.

Tot de Imams van “Ahlus-Sunnah wal-Djamaa’ah” behoort:

 • Maalik Ibn Anas
 • Mohammed Ibn Idries Ash-Shaafi’ie
 • Ahmad Ibn Hanbal
 • Abu Haniefa An-Nu’maan
 • Ibn Khuzayma
 • Ibn Abie ‘Aasim
 • Al-Asbahaani
 • Al-Adjurie
 • e.a.

Na deze grote Imaams – Moge Allaah hen genadig zijn – kwamen andere grote geleerden zoals Ibn Taymiyyah en zijn studenten; Ibn Al-Qayyim, Ibn Abdil-Haadi, Ibn Kathier en Adh-Dhahabi – Moge Allaah hen genadig zijn –

Na hen kwam Shaykh Mohammed Ibn ‘Abdul-Wahhaab (d. 1206H) – Moge Allaah hem genadig zijn – en degenen die met hem waren in deze uitnodiging – waarop de Vrome Voorgangers zich op bevonden in het uitnodigen naar de Tawhied en het verduidelijken van het gevaar van afgoderij (Shirk) en het uitnodigen naar het vastklampen aan de Sunnah –

Dankzij Allaah – De Verhevene – en vervolgens de inspanningen van de geleerden en studenten van kennis is deze methodologie – die uitnodigt naar het terugkeren naar het pad en methode van de Sahaba – wijd verspreidt en bekend geraakt in onze tijd en in de toekomst – in sha Allaah – met de naam “Ad-Da’wah As-Salafiyyah” die haar fundamenten en geloofszaken slechts neemt vanuit het boek van Allah, de Soenna van zijn Boodschapper ﷺ en de biografie van de vrome voorgangers.

Anderzijds hebben “Ahlul-Sunnah wal Jamaa’ah” de verantwoordelijkheid genomen waarmee Allaah hen belast heeft om de dwalingen en innovaties van de dwalende en geïnnoveerde sekten te onthullen en hen te adviseren en de moslims tegen hun dwalingen te attenderen en te weren.

De tegenstanders van “Ad-Da’wah As-Salafiyyah”

Wij horen bepaalde geluiden die laster dragen jegens deze gezegende uitnodiging, namelijk “Ad-Da’wah As-Salafiyyah”. Sommigen verwerpen het wanneer een moslim zich toeschrijft aan As-Salafiyyah, anderen beweren dat het ook een sekte is, anderen beweren dat er geen verschil is tussen As-Salafiyyah en de andere hedendaagse groepen (zoals Jama’at At-Tabliegh, Al Ikhwaan Al-Muslimien, Hizbu At-Tahrier, Al-‘Adl wal Ihsaan e.a…), anderen zeggen dat As-Salafiyyah gesticht is door Shaykh Mohammed Ibn ‘Abdul-Wahhaab – Moge Allaah hem genadig zijn.

De waarheid hieromtrent is dat Shaykh Mohammed Ibn Abdil-wahhaab – Moge Allaah hem genadig zijn – slechts een oprechte uitnodiger was die behoort tot de grote uitnodigers en geleerden van “Ahlus-Sunnah wal-Djamaa’ah” oftewel “As-Salafiyyah”. Hij behoort tot de heroplevers van de leringen van de Islaam nadat deze leringen verduisterd en onbekend werden bij heel veel mensen die zich toeschrijven aan de Islaam maar in verschillende tenietdoeners van de Islaam waren vervallen. Shaykh Mohammed Ibn ‘Abdul-Wahhaab – moge Allaah hem genadig zijn – heeft de leringen van de Islaam – nadat deze verduisterd werden door onwetendheid, afgoderij en innovaties – tot leven gebracht en onderwezen en verspreid onder de mensen waardoor groepen mensen – met behulp van Allaah – afgoderij en innovaties hebben gelaten en het zuivere monotheïsme en de Sunnah van de Profeet Mohammed ﷺ hebben omarmd. De Shaykh – Moge Allaah hem genadig zijn – heeft hierom verschillende werken geschreven m.b.t. de zuivere geloofsleer o.a.:

 • Kitaab At-Tawhied (het boek van het monotheïsme)
 • Al-Usool Ath-Thalaatha (de drie vragen in het graf)
 • Al-Qawaa’id Al-Arba’ah (de 4 basisprincipes omtrent het monotheïsme)
 • Al-Usool As-Sittah (de zes fundamenten)
 • Kashf Ash-Shubuhaat (verduidelijkingen van misconcepties omtrent Tawhied en Shirk)
 • e.a. boeken

Tevens wordt “As-Salafiyyah” – door degenen die de werkelijkheid van As-Salafiyyah niet kennen en/of vijandig staan tegenover “As-Salafiyyah” – benoemd met bijnamen zoals “Al-Wahhaabiyyah”, behalve is deze een duidelijk verzonnen bijnaam met als bedoeling de mensen weg te jagen van de ware religie van Allaah – De Verhevene –. Deze benaming “Al-Wahhaabiyyah” kan noch historisch noch taalkundig kloppen omwille van verschillende vraagstellingen, waaronder:

Hoe kan men een uitnodiging die Shaykh Mohammed Ibn Abdil-Wahhaab is gestart toeschrijven aan zijn vader Abdil-Wahhaab?!

Zo ook is Al-Wahhaab een van de Schone Namen van Allaah – de Verhevene – hoe kan men hiermee mensen beschrijven en/of hieraan toeschrijven?!

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ
“(Zij zeggen:) “Onze Heer, laat onze harten niet afwijken nadat U ons geleid heeft en schenk ons van Uw kant Barmhartigheid. Voorwaar. U bent Al-Wahhaab (de Schenker).”

[Aal-‘Imraan 3:8]

Door ons deze twee vragen te stellen ontkrachten wij dit verzinsel dat niet gebaseerd is op gerechtigdheid en vrees voor Allaah –de Verhevene-

De waarheid en werkelijkheid van de uitnodiging van Shaykh Mohammed Ibn Abdil-Wahhaab – Moge Allaah hem genadig zijn – is dat het slechts een uitnodiging is dat gebaseerd is op de Qor’aan en de Sunnah van de Profeet ﷺ en het begrip van de Vrome Voorgangers die ver staat van nalatigheid, overdrijving, extremisme en terrorisme. Dit merkt iedereen die zonder partijdigheid de boeken van Shaykh Mohammed Ibn Abdil-Wahhaab – moge Allaah hem genadig zijn – leest en de verklaringen van de geleerden op zijn schrijfwerken leest en bestudeert. Wij adviseren iedereen om de schrijfwerken van deze grote geleerde – met gerechtigdheid – te lezen zodat hij niet slechts met de geruchten meegaat.

Tenslotte vragen wij Allaah om ons de waarheid als waarheid te laten zien en ons de valsheid als valsheid laten inzien. En ons beschermen tegen elke vorm van dwaling.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين

DELEN