Uitleg van Surah Al-‘Asr

De vertaling kan men aanzetten

225

DELEN